mar 19

Gminne struktury Mniejszości Niemieckiej podsumowały rok

ness18 marca w Pokrzywnicy odbył się roczny zjazd gminny Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców (TSKN)  z gminy Reńska Wieś.  Podsumowano rok 2016, przedstawiono plany na rok 2017, a zarząd gminny otrzymał absolutorium. Tegoroczny zjazd rozpoczęto od uroczystego wręczenia poprzedniemu, wieloletniemu przewodniczącemu gminnemu Mniejszości Panu Henrykowi Hojdem odznaki honorowej VDG (Związek Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce), którą przyznano zasłużonym działaczom Mniejszości Niemieckiej z okazji 25-lecia tej organizacji.

TSKN w gminie Reńska Wieś ma 1200 członków płacących składki, skupionych w ośmiu kołach terenowych i jest tym samym najliczniejszą organizacją społeczną w gminie. Rocznie realizuje ponad sto różnego rodzaju wydarzeń, imprez czy spotkań, a na ten cel pozyskano w roku 2016 pięćdziesiąt mikrograntów ze środków Konsulatu RFN w Opolu czy polskich i niemieckich ministerstw.

Sam zarząd gminny również realizuje własne, obok kół terenowych, przedsięwzięcia – corocznie włącza się finansowo i organizacyjne w Święto Herbowe gminy czy Weihnachtsmarkt -Jarmark bożonarodzeniowy w GOK-u. W 2016 zrealizował również m.in. obchody Volkstrauertag – dnia pamięci o poległych i zamordowanych ofiarach wojen. Na rok 2017 w planach jest powtórzenie tych wydarzeń, ale także nowe inicjatywy jak choćby wycieczka partnerska do gminy Biała Piska – nowego partnera gminy Reńska Wieś.

Będziemy również próbowali uruchomić nabór dzieci do niemieckojęzycznej szkółki piłkarskiej Miro Deutschefußballschule, ale tutaj wszystko zależeć będzie od ilości chętnych.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment
mar 18

Ruszyły kursy sobotnie w DFK

Właśnie ruszył kolejny semestr kursów sobotnich dla dzieci – Samstagskurse – realizowanych w kołach Mniejszości Niemieckiej m.in. w gminie Reńska Wieś. Ta zabawowa forma nauki języka niemieckiego cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.     sam

Semestr wiosenny rozpoczęły grupy dzieci w Reńskiej Wsi, Większycach i Długomiłowicach – w sumie 50 uczestników. Przez 10 sobót dzieci w wieku 6-11 lat będą się spotykać w siedzibach DFK, by w formie gier i zabaw poznawać lepiej język niemieckiej. Zajęcia prowadzą wykwalifikowane germanistki, posiadające przygotowanie do pracy z młodszymi dziećmi.

W naszej gminie ten niezwykle ciekawy i pożyteczny projekt realizujemy z sukcesem od 4 lat. Praktycznie wraz z zakończeniem jednego semestru, rodzice i dzieci sygnalizują, że chcą uczestniczyć w kolejnych.

Dzieci oprócz ciekawych zajęć i profesjonalnej opieki, oraz ubezpieczenia, mają również zapewniony poczęstunek, oraz nagrody niespodzianki na zakończenie semestru. W całym województwie opolskim taka forma poznawania przez zabawę języka niemieckiego jest realizowana w pięćdziesięciu miejscowościach.

Cieszy nas również to, że w zajęciachchcą uczestniczyć i uczestniczą dzieci rodziców nie będących członkami naszej organizacji.  To widoczny znak naszej otwartości, oraz popularności tych zajęć.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment
mar 02

Spotkanie powiatowe poświęcone samorządności

Drugiego marca w DFK Polska Cerekiew odbyło się spotkanie powiatowe Mniejszości Niemieckiej poświęcone tematyce samorządności. Wzięli w nim udział wójtowie, radni gminni i powiatowi, oraz przedstawiciele struktur DFK w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim.
Powodem spotkania były pojawiające się od pewnego czasu doniesienia o różnych planowanych przez rząd zmianach w samorządzie, a konkretnie w wyborach samorządowych. Wśród pojawiających się propozycji jest ograniczenie do dwóch ilości kadencji wójtów/burmistrzów/prezydentów miast. Co więcej proponuje się, by ta zasada działała wstecz, co oznacza, że wójtowie/burmistrzowie, którzy teraz sprawują już urząd drugą kadencję, nie będą mogli kandydować na te funkcje w najbliższych wyborach. Jak to się ma to zasady nie działania prawa wstecz? Jak to się ma do poparcia i zaufania, jakie mają ci samorządowcy w swoich społecznościach lokalnych?
Inną propozycją, która podcina skrzydła lokalnej aktywności, jest wprowadzenie zasady, że wyborach startować mogą wyłącznie partie polityczne. To wyklucza, lub zmusza do zapisania się do jakieś partii, olbrzymią ilość samorządowców, którzy dotychczas startowali z lokalnych komitetów wyborczych. Czy to służy idei samorządności? Nie sądzę.
Zebrani omawiali te, i inne pojawiające się propozycje, oraz szukali rozwiązań, które należałoby zastosować w przypadku wejścia tych propozycji w życie. Bez względu bowiem na scenariusz, który napiszą nam „Warszawa”, my musimy być zawsze przygotowani do zastosowania odpowiednich rozwiązań. Mniejszość Niemiecka od 27 lat aktywnie buduje naszą lokalną samorządność i z tej odpowiedzialności nie może zrezygnować. Jesteśmy blisko ludzkich spraw i takimi pozostaniemy. Spotkanie

Posted in Bez kategorii | Leave a comment
sty 21

Po Walnym Zebraniu Rocznym w DFK

19 stycznia odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków naszego DFK.

Zarząd sprawozdał działalność w roku 2016, przedstawił rozliczenie środków finansowych oraz plan pracy na rok 2017. Komisja rewizyjna przedstawiła swoje sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli zarządu DFK oraz zarekomendowała udzielenie zarządowi absolutorium. Walne Zebranie udzieliło zarządowi jednogłośnie absolutorium za działalność w roku 2016. Poniżej załączamy plan pracy na rok 2017 oraz sprawozdanie.

Plan pracy na 2017

Sprawozdanie za 2016

Posted in Bez kategorii | Leave a comment
lis 14

Volkstrauertag (Dzień Pamięci o Poległych i Ofiarach Wojen) po raz pierwszy

volkstrauertagZarząd Gminny Mniejszości Niemieckiej w Reńskiej Wsi po raz pierwszy zorganizował 13 listopada obchody Volkstrauertag
– Dnia Pamięci o Poległych
i Ofiarach Wojen. Święto to jest obchodzone tradycyjnie
w Niemczech dwie niedziele przed pierwszą niedzielą adwentu i wiąże się z rocznicą zakończenia
I Wojny Światowej.
Chcemy pamiętać o wszystkich, którzy polegli lub zginęli w wyniku działań wojennych, niewoli, wypędzeni, prześladowań na różnym tle, bez względu na narodowość czy wyznanie. W tym roku spotkaliśmy się na cmentarzu w Pokrzywnicy pod symbolicznym nagrobkiem żołnierzy, którzy polegli w tej okolicy w czasie ostatniej wojny i zostali pochowani w tym miejscu.

Spotkanie rozpoczęło się na cmentarzu, gdzie wysłuchano mojego krótkiego wystąpienia, pomodlono się, zapalono znicze oraz wysłuchano kilku utworów zagranych przez orkiestrę DFK Pokrzywnica. Następnie przenieśliśmy się do sali DFK, gdzie na początku wyświetliłem prezentację o miejscach upamiętnień poległych na terenie naszej gminy (na 15 miejscowości w 11 znajdują się takie miejsca), a następnie obejrzano film dokumentalny  „Nieopowiedziany 1945” (reż. Marcin Tumulka) o tragicznym w konsekwencjach wkroczeniu na Śląsk Armii Czerwonej.

Wydarzenie będzie odbywało się cyklicznie, co roku przy innym miejscu upamiętnienia ofiar wojny na terenie naszej gminy. Mamy moralny obowiązek dbać o te miejsca i pamiętać o tamtych wydarzeniach i ludziach tam upamiętnionych, by uświadamiać sobie i innymi wartość pokoju i okropieństwo wojen.

Posted in Bez kategorii | Tagged , , | Leave a comment