sie 29

Wycieczka „Szlakiem drewnianego budownictwa na Śląsku – Entlang des schlesischen Holzbauwesen”

Koło TSKN na Śląsku Opolskim w Reńskiej Wsi zorganizowało 27 sierpnia ciekawą wycieczkę – „Szlakiem drewnianego budownictwa na Śląsku – Entlang des schlesischen Holzbauwesen“. W wycieczce uczestniczyło 50 członków miejscowego DFK, a sfinansowana została przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RFN, za pośrednictwem VDG.

– Wycieczkowicze zwiedzili opolski skansen, oraz drewniane kościoły w Laskowicach
i Oleśnie – mówi Tomasz Kandziora, przewodnik wycieczki i wiceprzewodniczący DFK
w Reńskiej Wsi.  – Ogromne wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobił też drewniany gród rycerski w Biskupiach pod Byczyną – dodaje. W grodzie akurat odbywał się festyn rycerski
i odwiedzający go mogli zapoznać się z uzbrojeniem średniowiecznych wojowników, tańcami i strojami z tamtej epoki, oraz z pracą średniowiecznych rzemieślników.

Wycieczka miała na celu przybliżyć uczestnikom tradycję budownictwa drewnianego na Śląsku Opolskim, jako elementu tradycji, historii i kultury regionu, ze szczególnym naciskiem na wpływ kultury i tradycji niemieckiej. Miała uzmysłowić również potencjał posiadanych
w regionie atrakcji turystycznych związanych ze śląsko-niemieckim dziedzictwem tych ziem. Była to również świetna okazja do zintegrowania członków lokalnego koła mniejszości niemieckiej.

– To kolejna i nie ostatnia nasza inicjatywa – mówi Kandziora. – Chcemy bowiem by nasze koło było stawiane za przykład aktywności mniejszości niemieckiej w regionie.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment
sie 28

Dlaczego kandyduję?

To pytanie zadałem sam sobie, ale także często słyszałem je od znajomych. I nie trudno było znaleźć mi właściwą odpowiedź. Warto próbować zmieniać świat na lepsze. Oczywiście najlepiej zacząć od tego świata wokół nas – społeczności lokalnej, gminy, regionu, kraju. Warto się angażować społecznie na rzecz swojej społeczności, by nigdy nie móc sobie zarzucić, że nie zrobiło się nic, by żyło się nam wszystkim lepiej. Działanie to mój żywioł. Zawsze chętnie poświęcałem swój czas, siły i umiejętności w pracy społecznej. Uważam, że jest to jeden z głównych wyznaczników wartości człowieka – tyle jesteś wart ile możesz dać z siebie dla innych.

„Całe nasze życie to działanie i pasja.
Unikając zaangażowania w działania i pasje naszych czasów, ryzykujemy,
że w ogóle nie zaznamy życia.”

Nie bez znaczenia są moje korzenie. Moja rodzina od setek lat zrośnięta jest ze Śląskiem. Moi przodkowie tutaj żyli i pracowali.  Chciałbym by również mój syn właśnie tutaj znalazł swoje miejsce. By dobre prawo, tworzone właśnie w Sejmie, dawało jemu oraz wszystkim mieszkańcom naszego regionu, możliwości do godnego i bezpiecznego życia
i pracy na Śląsku Opolskim. By prawo tworzone w Sejmie było przyjazne obywatelom naszego regionie, ważne jest by region był reprezentowany w parlamencie przez osoby kompetentne, aktywne, działające z pasją i rozumiejące wyjątkowość tej ziemi. Rozumiejące jej mieszkańców i ich potrzeby. Takie osoby grupuje lista kandydatów Mniejszości Niemieckiej do parlamentu, na której mam zaszczyt się również znajdować.
9 października decydujemy nie tylko o losach kraju, decydujemy również o losach regionu – nie zmarnujmy tej szansy i głosujmy na Mniejszość Niemiecką – ludzi z Tej ziemi.

Tomasz Hubert Kandziora – kandydat do Sejmu – KWW Mniejszość Niemiecka, lista nr 11, pozycja 15

Posted in Bez kategorii | Leave a comment