Wycieczka „Szlakiem drewnianego budownictwa na Śląsku – Entlang des schlesischen Holzbauwesen”

Koło TSKN na Śląsku Opolskim w Reńskiej Wsi zorganizowało 27 sierpnia ciekawą wycieczkę – „Szlakiem drewnianego budownictwa na Śląsku – Entlang des schlesischen Holzbauwesen“. W wycieczce uczestniczyło 50 członków miejscowego DFK, a sfinansowana została przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RFN, za pośrednictwem VDG.

– Wycieczkowicze zwiedzili opolski skansen, oraz drewniane kościoły w Laskowicach
i Oleśnie – mówi Tomasz Kandziora, przewodnik wycieczki i wiceprzewodniczący DFK
w Reńskiej Wsi.  – Ogromne wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobił też drewniany gród rycerski w Biskupiach pod Byczyną – dodaje. W grodzie akurat odbywał się festyn rycerski
i odwiedzający go mogli zapoznać się z uzbrojeniem średniowiecznych wojowników, tańcami i strojami z tamtej epoki, oraz z pracą średniowiecznych rzemieślników.

Wycieczka miała na celu przybliżyć uczestnikom tradycję budownictwa drewnianego na Śląsku Opolskim, jako elementu tradycji, historii i kultury regionu, ze szczególnym naciskiem na wpływ kultury i tradycji niemieckiej. Miała uzmysłowić również potencjał posiadanych
w regionie atrakcji turystycznych związanych ze śląsko-niemieckim dziedzictwem tych ziem. Była to również świetna okazja do zintegrowania członków lokalnego koła mniejszości niemieckiej.

– To kolejna i nie ostatnia nasza inicjatywa – mówi Kandziora. – Chcemy bowiem by nasze koło było stawiane za przykład aktywności mniejszości niemieckiej w regionie.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *