Reńska Wieś

Reńska Wieś to urocza miejscowość w województwie opolskim, położona nieopodal Kędzierzyna-Koźla, na przecięciu dróg krajowych 45 (Opole-Racibórz) i 38 (Kędzierzyn – Głubczyce). Jest siedzibą gminy o tej samej nazwie, oraz parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Urbana. Mieszka tutaj, wg danych urzędowych, ok. 1800 osób. Liczba ta wciąż się zmienia ze względu na powstające nowe domostwa osób decydujących się na zamieszkanie w tej atrakcyjnej lokalizacji, oraz ze względu na liczne wyjazdy mieszkańców do pracy za granicą. Wieś posiada bogatą infrastrukturę społeczną i gospodarczą. Wieś jest skanalizowana i posiada pełny dostęp do internetu.W Reńskiej Wsi znajdują się m.in.:
–  szkoła i przedszkole,
– ośrodek zdrowia, gabinet stomatologiczny, gabinet rehabilitacyjny,
– placówka Poczty Polskiej,
– kościół,
– Ochotnicza Straż Pożarna,
– dom spotkań Mniejszości Niemieckiej z izbą regionalną,
– Biblioteka Gminna i Gminny Ośrodek Kultury,
– kompleks sportowy,
– a także bogata sieć placówek i zakładów handlowo – usługowych (m.in. mini-markety, zakłady fryzjerskie, kilka warsztatów samochodowych, auto-komis, sklepy wielobranżowe i specjalistyczne, składy materiałów budowlanych, bio-piekarnia, etc) . W Reńskiej Wsi znajdują się również zakłady produkcyjne (m.in. KAMET SA, Mietex, Pexim).
Aktywnie działają tutaj również stowarzyszenia, takie jak Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolski, oddział Caritas Diecezji Opolskiej, Ochotnicza Straż Pożarna, Związek Emerytów czy Ludowy Klub Sportowy „Śląsk” Reńska Wieś.  W 2012 powstała zaś organizacja, której zostałem Prezesem, reprezentująca wszystkie te środowiska i działająca na rzecz całej miejscowości i wszystkich jej mieszkańców – Stowarzyszenie Rozwoju Reńskiej Wsi.
Miejscowość w Radzie Gminy Reńska Wieś w kadencji 2018-23 reprezentują Patryk Flegel, Krzysztof Olszowka i Alicja Kocem (wszyscy KWW Mniejszość Niemiecka). Sołtysem Reńskiej Wsi jest Pan Waldemar Smolnik. Reńska Wieś jest od 1973 r. siedzibą gminy o tej samej nazwie. Wójtem gminy w latach 1992-2018 był Pan Marian Wojciechowski (KWW Mniejszość Niemiecka), a od 2018 r. moja skromna osoba. W radzie powiatu gminę reprezentuje w kadencji 2024-2029 poprzedni wójt Marian Wojciechowski (zam. Większyce), a także radny Sebastian Szklarczyk (zam. Komorno).
Historia Reńskiej Wsi sięga XIII wieku. Wtedy to, została zasiedlona przez osadników z Nadrenii, sprowadzonych przez księcia Kazimierza Bytomsko-Kozielskiego, osada Villa Rynensis. Później przez wieki Reńska Wieś dzieliła losy ziemi kozielskiej zmieniając razem z nią właścicieli i przynależność państwową, a znana była pod kilkoma nazwami, m.in. Reńska, Rińska Wieś, Ryńska i Reinschdorf. W 1824 roku przeszła na własność rodziny Wünsche (ich grobowce po dziś dzień znajdują się na cmentarzu parafialnym), w której władaniu pozostawała do 1945 roku. Po zakończeniu II Wojny Światowej Reńska Wieś znalazła się w granicach państwa polskiego.

W 2015 wydano książkę mojego autorstwa pod tytułem „Villa Rynensis – Reinschdorf – Reńska Wieś. Dzieje miejscowości od czasów najdawniejszych do roku 1945”. W roku 2016, z okazji 150-lecia OSP Reńska Wieś, wraz z panem Krystianem Fleglem wydaliśmy książkę „150 lat OSP Reńska Wieś”. W 2016 roku, wraz z Tomkiem Maruszczakiem wydaliśmy komiks o historii Reńskiej Wsi pt. „Dobre sąsiedztwo od stuleci”.

„Jak tu kiedyś wyglądało – miejscowości Gminy Reńska Wieś na dawnych pocztówkach / Wie es hier früher war – Dörfer der Gemeinde Reinschdorf auf alten Postkarten”, Reńska Wieś, 2021.

„Zapomniane dziedzictwo – rezydencje i rody na terenie Gminy Reńska Wieś / Das vergessene Erbe – Resizenzen und Geschlechter auf der Gebiet der gemeinde Reinschdorf”, Reńska Wieś, 2020.

Heimanowie z Większyc (Dobra Gazeta) – Str. 1 , Str. 2, Str. 3

O „chemicznym magnacie” co osiadł w Większycach, Dobra Gazeta, 2018. Str. 1Str. 2Str. 3.