DFK Reńska Wieś

W Reńskiej Wsi od 1990 roku funkcjonuje koło Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, jako Deutsche Freundschaftskreis Reinschdorf. Założycielami koła byli m.in. Pani Brysch, Pani Janik, oraz Pan Flegel. Jego działalność skupiała się i wciąż skupia na krzewieniu i podtrzymywaniu tradycji niemieckiej kultury  i języka na tych ziemiach.
Celem Towarzystwa jest animacja i wspieranie życia kulturalnego Mniejszości Niemieckiej, rozwój niemieckojęzycznego szkolnictwa w regionie, propagowanie dwujęzyczności mieszkańców regionu jak również wspieranie instytucji o charakterze społecznym, jak np. Domy Spotkań i świetlice przy DFK, biblioteki, szkoły, przedszkola, szpitale, itp.
W Reńskiej Wsi DFK wrosło na stałe w krajobraz społeczny i stało się ważnym elementem życia wsi. Spośród członków DFK rekrutowali się liczni radni gminy Reńska Wieś, reprezentujący naszą miejscowość.
Liczne projekty  i inicjatywy DFK przyczyniły się do rozwoju świadomości narodowej wśród członków Mniejszości Niemieckiej, oraz generalnie do uatrakcyjnienia życia kulturalnego naszej społeczności. Do sztandarowych przykładów należą takie imprezy jak: Martintag, Kartoffelnfest, Weihnachtsmarkt, Adventsabend. DFK uczestniczy też w wielu wycieczkach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo. Siedziba Koła mieści się w Domu Spotkań DFK przy ul. Raciborskiej 25. Przewodniczącym zarządu Koła w kadencja 2011-2015  był Pan Krystian Flegel, od 2015 roku jestem nim ja.
Biuro DFK otwarte jest w każdą środę od godz. 9:00 do 12:00.
Adres e-mail: dfkrenskawies@gmail.com
Dom Spotkań

Dom Spotkań powstał z inicjatywy DFK w wyremontowanym, dzięki środkom z RFN, budynku przekazanym na ten cel przez gminę. W budynku znajduje się biuro DFK z biblioteczką niemieckojęzyczną, sala spotkań (na ok. 60 osób), wyposażona kuchnia, węzeł sanitarny. Na piętrze znajduje się Izba Regionalna oraz Medioteka.
W Domu Spotkań odbywają się liczne imprezy i inicjatywy DFK, ale z obiektu korzystają również inne organizacje takie jak Caritas, LKS Śląska Reńska Wieś, czy Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych.

Izba Regionalna
Zapraszamy również do naszej Izby Regionalnej, gdzie znajdują się  eksponaty prezentujące historię i tradycję Reńskiej Wsi, m.in. zabytkowe sprzęty gospodarstwa domowego, zdjęcia, książki, stroje, pamiątki rodzinne. Izbę można zwiedzać po wcześniejszym umówieniu się, lub w trakcie godzin otwarcia biura DFK. Zwiedzanie możliwe jest w każdą środę od godz. 9 do 12, oraz po telefonicznym umówieniu się.