O mnie

Urodziłem się w 1979 roku
w Kluczborku. Dorastałem w Tułach
i Lasowicach Wielkich w  powiecie kluczborskim. Od 1998 roku,
w związku ze studiami i pracą zawodową, zamieszkałem w Opolu.
Od 2008 roku jestem mieszkańcem Reńskiej Wsi  w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, a także szczęśliwym mężem Izabeli.
W Walentynki 2010 roku żona sprawiła mi najmilszy prezent – urodziła mi synka, który otrzymał imiona Theodor-Tomasz. W roku 2015 spotkało nas kolejne szczęście – na świat przyszedł Nikodem-Antoni.

Wykształcenie:

2016-2017 Uniwersytet Opolski – Ukończone studia podyplomowe „Administracja Publiczna i Zarządzanie” na Wydziale Prawa i Administracji

2007  Wyższa Szkoła Turystki i Rekreacji w Warszawie / Polska Korporacja Menedżerów Sportu w Warszawie – Ukończone studia podyplomowe „Zarządzanie instytucjami sportowo-rekreacyjnymi”

2005-2006 Akademia Ekonomiczna w Katowicach – Ukończone studia podyplomowe „Marketing i Public Relations”

1998-2003 Uniwersytet OpolskiInstytut Nauk Społecznych – Magister Politologii o specjalności: Europeistyka (główna) i Ustrojowo-Samorządowa (dodatkowa)

1994-1998 Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie – profil humanistyczny z rozszerzonym programem języka angielskiego

1986-1994 Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich 

Doświadczenie zawodowe:

Moje doświadczenie zawodowe związane było z takimi obszarami jak sport, turystyka, wsparcie przedsiębiorczości, sprawy społeczne, media, marketing i PR. Już w czasie studiów pracowałem wakacyjnie w Holandii, a także jako piszący współpracownik NTO i Schlesiesches Wochenblatt. Dużą część mojej pracy zawodowej spędziłem w organizacjach pozarządowych, ale także w międzynarodowym środowisku biznesowym. W latach 2017-2018 byłem kierownikiem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, zaś od 2018 mam zaszczyt być wójtem Gminy Reńska Wieś.

Uprawnienia:

Przewodnik terenowy po woj. opolskim – 2011

Pilot wycieczek krajowych i zagranicznych – 2008

Kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych – 2008

Licencja Menadżera Sportu (wydana przez Ministerstwo Sportu) – 2007

Działalność społeczna:

Od 2015 przewodniczący Zarządu Gminnego w Reńskiej Wsi oraz kędzierzyńsko-kozielskiego Zarządu Powiatowego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim

Od 2015 członek Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Euro-Country w Polskiej Cerekwi.

Od 2015 członek Rady Duszpasterskiej Parafii pw. Św. Urbana w Reńskiej Wsi

Od 2012 Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Reńskiej Wsi 

Od 2012 Członek Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – opiekun Koła Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek przy OROT w latach 2012-2014; Członek Rady Programowej OROT 2014-2018.

2014-2018 Radny Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – wiceprzewodniczący Komisji Edukacji i Promocji oraz Komisji Opieki Społecznej; członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego przy Staroście.

2015-2019 członek Rady Społecznej SPZOZ Kędzierzyn-Koźle

2015-2017 członek Powiatowej Rady Rynku Pracy przy PUP Opole

2016-2017 członek Grupy roboczej ds. gospodarki, handlu i infrastruktury transportowej przy Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej

2015-2017 członek Rady ds. Nauki i Biznesu przy Prezydencie Opola

2013–2015 członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Wojewodzie Opolskim

2013–2015 członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego

2012-2017 Członek  Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu

2012–2014 Ławnik Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu

W kadencji 2011–2015 wiceprzewodniczący zarządu, a w kadencji 2015-2019 przewodniczący zarządu DFK Reńska Wieś (członek TSKN na Śląsku Opolskim od 1998 roku)

2004–2008 członek zarządu Młodzieży Górnośląskiej w Opolu

2002–2004 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Politologii – członek komisji rewizyjnej

2001–2003 Opolskie Stowarzyszenie Edukacyjne na rzecz Integracji Europejskiej w Opolu – członek zarządu

2000–2002 Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Opolskiego – członek zarządu Koła

Osiągnięcia i nagrody:

Odznaczony odznaką „Zasłużony dla OKS Odra Opole” – 2005

Dyplom Uznania od Wojewody Opolskiego – 2003

Stypendysta Marszałka Województwa Opolskiego – 2002

Dyplom Uznania Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej – 2002

Patent Honorowy „Edukatora Europejskiego” – 2002

Publikacje

Autor:

„Villa Rynensis – Reinschdorf – Reńska Wieś. Dzieje miejscowości od czasów najdawniejszych do roku 1945”, Reńska Wieś, 2015.

„Villa Rynensis – Reinschdorf – Reńska Wieś. Entdeckung der lokalen Geschichte am Beispiel der Ortschaft Reinschdorf” , Opole, 2016 (referat).

Komorno – ciekawa przeszłość, optymistyczna przyszłość?, Dobra Gazeta, 2018. Str. 1. Str. 2, Str. 3.

Tajemnica ukraińskiego skarbu…z Dziergowic, Dobra Gazeta, 2018. Str. 1, Str. 2.

Księżna Kentu rodem z…Miejsca Odrzańskiego, Dobra Gazeta, 2018. Str. 1  , Str. 2

O „chemicznym magnacie” co osiadł w Większycach, Dobra Gazeta, 2018. Str. 1, Str. 2, Str. 3.

Potężni Heimannowie w Większycach, Dobra Gazeta, 2017. Str. 1, Str. 2, Str. 3.

Przewodnik odkrywcy regionu. Górny Śląsk.  Gliwice-Opole, 2017.

Zapomniane dziedzictwo Herrnhutów. Opole-Gliwice, 2017. 

O kozielskim porcie. Opole-Gliwice, 2017. 

Współautor:

„100 lat po Wielkiej Wojnie 1914-1918. Ocalić od zapomnienia”, Reńska Wieś, 2018.

„Dobre sąsiedztwo od stuleci. Komiks o historii Reńskiej Wsi”, Reńska Wieś, 2016.  (dostępna jest też wersja niemieckojęzyczna)

„150 lat OSP Reńska Wieś”, Reńska Wieś, 2016.

„Opolski przewodnik turystyczny seniora”, Opole, 2014.

„Katalog gospodarstw agroturystycznych. Opolskie kwitnące”, Opole, 2013.

„Atlas znakowanych szlaków rowerowych po terenach wiejskich”, Opole, 2013.

„Visitopolskie – Katalog produktów turystycznych”, Opole, 2012.

„Opolske. Rozkvelej Opolsky Region. Pruvodce venkovem”, Opole, 2012.

Hobby: historia i kultura Śląska, turystyka, dobra książka, kulinaria.