Spotkanie powiatowe poświęcone samorządności

Drugiego marca w DFK Polska Cerekiew odbyło się spotkanie powiatowe Mniejszości Niemieckiej poświęcone tematyce samorządności. Wzięli w nim udział wójtowie, radni gminni i powiatowi, oraz przedstawiciele struktur DFK w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim.
Powodem spotkania były pojawiające się od pewnego czasu doniesienia o różnych planowanych przez rząd zmianach w samorządzie, a konkretnie w wyborach samorządowych. Wśród pojawiających się propozycji jest ograniczenie do dwóch ilości kadencji wójtów/burmistrzów/prezydentów miast. Co więcej proponuje się, by ta zasada działała wstecz, co oznacza, że wójtowie/burmistrzowie, którzy teraz sprawują już urząd drugą kadencję, nie będą mogli kandydować na te funkcje w najbliższych wyborach. Jak to się ma to zasady nie działania prawa wstecz? Jak to się ma do poparcia i zaufania, jakie mają ci samorządowcy w swoich społecznościach lokalnych?
Inną propozycją, która podcina skrzydła lokalnej aktywności, jest wprowadzenie zasady, że wyborach startować mogą wyłącznie partie polityczne. To wyklucza, lub zmusza do zapisania się do jakieś partii, olbrzymią ilość samorządowców, którzy dotychczas startowali z lokalnych komitetów wyborczych. Czy to służy idei samorządności? Nie sądzę.
Zebrani omawiali te, i inne pojawiające się propozycje, oraz szukali rozwiązań, które należałoby zastosować w przypadku wejścia tych propozycji w życie. Bez względu bowiem na scenariusz, który napiszą nam „Warszawa”, my musimy być zawsze przygotowani do zastosowania odpowiednich rozwiązań. Mniejszość Niemiecka od 27 lat aktywnie buduje naszą lokalną samorządność i z tej odpowiedzialności nie może zrezygnować. Jesteśmy blisko ludzkich spraw i takimi pozostaniemy. Spotkanie

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *