Po Walnym Zebraniu Rocznym w DFK

19 stycznia odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków naszego DFK.

Zarząd sprawozdał działalność w roku 2016, przedstawił rozliczenie środków finansowych oraz plan pracy na rok 2017. Komisja rewizyjna przedstawiła swoje sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli zarządu DFK oraz zarekomendowała udzielenie zarządowi absolutorium. Walne Zebranie udzieliło zarządowi jednogłośnie absolutorium za działalność w roku 2016. Poniżej załączamy plan pracy na rok 2017 oraz sprawozdanie.

Plan pracy na 2017

Sprawozdanie za 2016

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *