Zadośćuczynienie za pracę przymusową po latach

Dzięki wieloletnim staraniom Ziomkostwa Górnoślązaków (Landsmannschaft der oberschlesien_logoOberschlesier) i innych środowisk dawnych mieszkańców Śląska, Pomorza czy Prus Wschodnich, niemieckie władze podjęły decyzję o wypłacie jednorazowego zadośćuczynienia w wysokości 2500 Euro wszystkim osobom z niemieckim obywatelstwem czy niemieckiego pochodzenia, które w okresie od 1.09.1939 do 1.04.1956 były zmuszone do pracy przymusowej przez władze inne, niż niemieckie. 

Przykładem mogą być choćby osoby wywiezione ze Ślaska do pracy przymusowej w ZSRR w roku 1945 i później, czy pracujący przymusowo w polskich kopalniach czy obozach pracy. Prawo do otrzymania niemieckiego zadośćuczynienia, mają więc także dzisiejsi obywatele Polski pochodzenia niemieckiego, którzy zostali poddani takim represjom.

Podstawowymi wymaganiami, aby otrzymać odszkodowanie są:
– dowody dokumentujące pracę przymusową, wykonywaną w dowolnym okresie od 1939 do 1956 na rzecz innego kraju niż Niemcy ze względu na swoją niemiecką narodowość (np. listy, pamiętniki, dokumenty, zdjęcia),
– wypełniony wniosek (Dostępny od 1 sierpnia 2016 na stronie BVA,
– wniosek należy przysłać na adres Federalnego Urzędu Administracyjnego (BVA) najpóźniej do 31 grudnia 2017,
– praca przymusowa jest rozumiana jako praca, która wykonywana była niedobrowolnie pod groźbą kary, bądź innej krzywdy,
– odszkodowania mogą otrzymać tylko osoby, które żyły jeszcze w momencie podjęcia decyzji przez Bundestag o odszkodowaniach to jest 27 listopada 2015. W razie śmierci osoby po tej dacie, a przed 31.12.2017 r.,  odszkodowanie może otrzymać małżonek lub dziecko danej osoby.
– odszkodowanie jest jednorazowe w wysokości 2500 Euro (około 10 000 złotych).

Dokładnych informacji udziela Federalny Urząd Administracyjny (BVA): http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_BT/Zwangsarbeiter/zwangsarbeiter_node.html

Wzór wniosku.

Informacje.

This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *