Założono Stowarzyszenie Rozwoju Reńskiej Wsi

12 września na zebraniu założycielskim, które odbyło się w GOK Reńska Wieś, powołano Stowarzyszenie Rozwoju Reńskiej Wsi.
Stowarzyszenie postawiło sobie za cel rozwój  wsi, reprezentowanie jej mieszkańców, dbanie o dziedzictwo kulturowe i szeroko pojęte działania na rzecz odnowy Reńskiej Wsi. Stowarzyszenie jest szeroką reprezentacją i płaszczyzną współdziałania wszystkich organizacji i środowisk funkcjonujących w miejscowości: Mniejszości Niemieckiej, OSP, LZS, Caritas, Związek Emerytów, Związek Hodowców Gołębi, Rada Sołecka, Rada Parafialna.
Powołano również władze stowarzyszenia w składzie:
Zarząd: Tomasz Kandziora – Prezes Stowarzyszenia, Jerzy Kowalski – Wiceprezes Stowarzyszenia, Wiesława Flegel – sekretarz, Krystian Cibis – skarbnik, Alfons Dembończyk – członek zarządu, Henryk Czerner – członek zarządu.
Komisja Rewizyjna: Józef Kołkiewicz – Przewodniczący Komisji, Elmar Flegel i Krystian Błacik – członkowie Komisji.
Teraz przed zarządem stoi zadanie przeprowadzenia rejestracji stowarzyszenia i wyznaczenia kierunków działania na rok 2013.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *