Kiedy ktoś mnie pyta skąd jestem – odpowiadam: ze Śląska

Kiedy ktoś mnie pyta skąd jestem – odpowiadam: ze Śląska. A konkretnie z jakiej części?

Kandziorowie pochodzą z okolic Opola, posiadali nawet swego czasu folwark w okolicy obecnego Zaodrza i wciąż licznie mieszkają w mieście i podopolskich miejscowościach. Moi przodkowie wywodzą się z ziemi oleskiej: Łomnicy, Sowczyc, Kościelisk, Radawia,
choć zdarzało się że za chlebem wyjeżdżali do pracy do górnośląskich kopalń, m.in. w okolice Tarnowskich Gór, gdzie urodził się mój praopa Theodor Kandziora. Inny praopa – Willi Kusche, pochodził  z Wrocławia i był luteraninem, a do Radawia przygnała go miłość do mojej praomy Karoliny Serwuschok. Ja urodziłem się w 1979 roku w Kluczborku, a wychowywałem w Tułach, gdzie mieszkają moi starzikowie, i Lasowicach Wielkich, gdzie mieszkałem od 1983 r. mieszkałem i uczęszczałem do szkoły podstawowej. Przez cztery lata pilnie uczyłem się w liceum ogólnokształcącym w Oleśnie – tym samym, które ukończył m.in. Bp Andrzej Czaja.  W 1998 roku przeniosłem się, w związku ze studiami i pracą do Opola, gdzie mieszkałem do 2008 roku.
Od 2008 roku mieszkam w Reńskiej Wsi koło Koźla, w domu który własnymi rękami wybudował opa mojej żony Izabeli – Herbert Pander. Tutaj zasadziłem pierwsze drzewo, a w Koźlu na świat przyszedł w 2010 roku mój syn – Theodor.

Kiedy więc ktoś mnie pyta: a konkretnie z jakiej części Śląska jestem? Odpowiadam:
konkretnie z całego Śląska. Zawsze dumny ze swoich korzeni mówiłem
„Ich bin Schlesier”.

Wenn mich jemand fragt woher ich komme – antworte ich: Schlesien. Und aus welche Gegend genau?

Kandzioras stamm aus der Gegend um Oppeln ab, sie besaßen sogar mal ein Vorwerk
in der Nähe des jetzigen Odervorstadt und leben immer noch zahlreich in der Stadt
wie auch in den Dörfern drum herum. Meine Ahnen stammen aus dem Kreis Rosenberg: Lomnitz, Schoffczitz, Kostellitz, Radau, obwohl es auch Zeiten gab in denen Sie für Arbeit in die Oberschlesischen Bergwerke, u.a. in der Gegend von Tarnowitz fuhren, wo mein Urgroßvater Theodor Kandziora geboren wurde. Mein anderer Urgroßvater – Willi Kusche, stamm aus Breslau und war Protestant, nach Radau zog in die Liebe zu meiner Urgroßmutter Karolina Serwuschok. Ich wurde im Jahr 1979 in Kreuzburg geboren. Aufgewachsen bin ich in Thule, wo meine Großeltern wohnen, und in Groß Lasowitz wo ich ab 1983 wohnte und zu Schule ging. Vier Jahre lang lernte ich
fleißig an der Hochschule in Rosenberg, die auch u.a. Bischof Andrzej Czaja absolvierte. Im Jahre 1998 zog ich für das Studium und die Arbeit nach Oppeln um, wo ich
bis 2008 wohnte. Ab 2008 wohne ich in Reinschdorf in der Nähe von Cosel im
Haus, das eigenhändig erbaut wurde von dem Großvater meine Ehefrau Izabela –
Herbert Pander. Hier habe ich erste Baum gepflanzt, und in Cosel ist im Jahr
2010 mein Sohn Theodor zu Welt gekommen.

Also wenn mich jemand fragt: aus welche Gegend von Schlesien ich genau
komme? Antworte ich: genau genommen aus ganz Schlesien. Immer auf meine Wurzeln
stolz  sage ich „Ich bin Schlesier“.

 

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *