Kandydat przygotowany merytorycznie

By móc odpowiedzialnie podjąć się pełnienia funkcji publicznych, należy być do tego przygotowanym merytorycznie. Tylko tak możemy być skuteczni, oraz nie zawiedziemy naszych wyborców.

Liceum ukończyłem w Oleśnie, uczęszczając do klasy z rozszerzonym programem języka angielskiego.  Biorąc udział w  profilu humanistycznym, miałem okazję uczyć się m.in. łaciny, co uważam za niezwykle cenne doświadczenie. Spośród kolegów z mojej szkolnej ławy, aż dwóch zostało księżmi, a moje liceum może pochwalić się tak znamienitym absolwentem jak biskup Andrzej Czaja.

Następnie studiowałem politologię na Uniwersytecie Opolskim, kończąc ją w 2003 roku obroną pracy magisterskiej na temat modeli samorządu terytorialnego i regionalnego
w Unii Europejskiej. Temat pracy łączył zagadnienia z obu specjalności, które postanowiłem studiować: europeistyki i ustrojowo-samorządowej. W trakcie studiów byłem zaangażowany w działalność studencką i naukową, byłem również stypendystą Marszałka Województwa Opolskiego. Uważam, ze studia te wyposażyły mnie w wiedzę
i umiejętności niezbędne w służbie publicznej i działalności społecznej na rzecz naszego regionu.

Chcąc podnieść jeszcze swoje kwalifikacje w 2006 roku ukończyłem na Akademii Ekonomicznej w Katowicach studia podyplomowe z zakresu marketingu i Public Relations, co wyposażyło mnie w spory zasób doświadczeń związanych z reklamą, promocją, współpracą z prasą i prowadzeniem kontaktów ze społeczeństwem. Umiejętność właściwej komunikacja jest bowiem nieoceniona.

Następnie w 2007 roku ukończyłem w warszawskiej Wyższej Szkole Turystyki
i Rekreacji studia podyplomowe z zakresu zarządzania instytucjami sportowo-rekreacyjnymi. Studia te przygotowują do pełnienia funkcji i zadań w różnego rodzaju instytucjach, klubach, samorządach, związanych ze sportem i rekreacją. Konsekwencją studiów było uzyskanie ministerialnej Licencji Menedżera Sportu, która upoważnia do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w zakresie sportu.

Rozumiejąc wagę ciągłego doszkalania się i podnoszenia kwalifikacji w związku z pracą zawodową w międzyczasie ukończyłem kilka szkoleń i kursów, które wyposażyły mnie
w dodatkową wiedzę i umiejętności, np.: 2010 – Kurs przewodników turystycznych, 2009 – Szkolenie „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, 2008 – Kurs pilotów wycieczek, 2008 – Kurs „Kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych”, 2006 – Szkolenie „Planowanie i zarządzanie rozwojem kapitału ludzkiego
w przedsiębiorstwie”, 2004 – Szkolenie „Negocjacje w handlu”.

Uważam, ze niezmiernie ważna jest również znajomość języków. Władam, oprócz polskiego i niemieckiego, angielskim (biegle) i czeskim (komunikatywnie), a uczyłem się ponad to łaciny i holenderskiego.

Przygotowanie merytoryczne w połączeniu z bogatym doświadczeniem zawodowym, jest najlepszą gwarancją odpowiednich kwalifikacji do działalności społecznej i pełnienia funkcji publicznych. Taką gwarancję daje Tomasz Kandziora – kandydat do Sejmu z listy Mniejszości Niemieckiej.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *